પ્રમાણપત્રો અને પેટન્ટ

પ્રમાણપત્રો

પેટન્ટ

ઓસ્ટ્રેલિયા

Certificates6
Patents-Australia
Patents-Australia1

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

Certificates07--
Certificates14

જર્મની અને આફ્રિકા અને ભારત

બીજા દેશો